بایگانی‌های تامین غذا | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای کشورهای همسایه 22 مهر 1400

سهم ۲ درصدی ایران در تامین غذای کشورهای همسایه

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم ایران در تامین غذای کشورهای همسایه‌ ۲ درصد است، گفت: این به آن معناست که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم مهیا نشده و فناوری را در کشاورزی وارد نکرده ایم و به همین دلیل بهره وری پائین است و روستائیان مهاجرت کرده‌اند.