بورس، توسعه، تورم، انتخابات، فرزاد هاشمی
دولت بعدی بر کاهش نرخ تورم تمرکز کند 04 خرداد 1400

دولت بعدی بر کاهش نرخ تورم تمرکز کند

فرزاد هاشمی، کارشناس اقتصادی، معتقد است دولت بعدی برای بهبود وضعیت اقتصادی باید بر کاهش نرخ تورم تمرکز کند، اعتماد مردم را به بازار بورس برگرداند و معاملات رمزارزها را برای حفظ سرمایه مردم قانونمند کند.