بایگانی‌های بدهکاران بانکی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
همکاری مجلس و بانک مرکزی برای تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی 18 شهریور 1399

همکاری مجلس و بانک مرکزی برای تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا تمدید شود.