بازار کار
موانع راهکارهای افزایش ظرفیت و توسعه بازار کار 19 شهریور 1399

موانع راهکارهای افزایش ظرفیت و توسعه بازار کار

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، وابستکی به درآمد نفتی، اقتصاد دولتی، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی و سهم بالای مشاغل خدماتی را از جمله دلایل الا بودن نرخ بیکاری عنوان کرد و راهکارهایی در این زمینه ارائه داد.