بایگانی‌های انتخابابت آمریکا | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
پیروزی بایدن چگونه برای بانک مرکزی فرصت ایجاد میکند؟ 03 آبان 1399

پیروزی بایدن چگونه برای بانک مرکزی فرصت ایجاد میکند؟

هوشنگ شجری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، پیروزی دموکرات در انتخابات آمریکا می‌تواند به بازار ارز شوک وارد کند و قیمت را کاهش دهد و این مقطعی است که بانک مرکزی باید به طور فعال وارد بازار شده و حداکثر استفاده را از این شوک ببرد.

انتخابات آمریکا بازارهای مالی را تکان خواهد داد، اما اقتصاد را نه! 30 مهر 1399

انتخابات آمریکا بازارهای مالی را تکان خواهد داد، اما اقتصاد را نه!

بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به دلایل سقوط بازار سهام، تصریح کرد: نتایج انتخابات آمریکا بر بازار‌های مالی ایران تاثیرگذار خواهد بود، اما بر تحولات اساسی در اقتصاد ایران اثر بخشی بلند مدت نخواهد داشت، چراکه اقتصاد ما از سیاست‌ های داخلی دولت، مجلس، قوه قضاییه، رسانه های موثر و سایر نهادهای قدرت نشات می گیرد.