بایگانی‌های اقتصاد نوکلاسیک | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
کج‌فهمی اقتصاد نئوکلاسیک چه بر سرمان آورد؟ 26 آذر 1399

کج‌فهمی اقتصاد نئوکلاسیک چه بر سرمان آورد؟

کمال اطهاری، اقتصاددان، معتقد است بخش مسکن در اقتصاد نئوکلاسیک هم قابل سپردن به بازار نیست، چراکه کالاهایی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد تولید رانت می کنند و در نتیجه شکست بازار در آن ها رخ می دهد، اما کج فهمی علم اقتصاد نوکلاسیک در ایران باعث شده که بخش بزرگی از کل توان اقتصادی جامعه از بین برود و تورم و قفل شدگی در بخش مسکن ایجاد شود.