بایگانی‌های افزایش نرخ ارز | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چرا افزایش نرخ ارز منجر به جهش صادرات نشد؟ 30 آذر 1399

چرا افزایش نرخ ارز منجر به جهش صادرات نشد؟

محمد لاهوتی، رئیس هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، معتقد است افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از فاکتورهای رشد و توسعه صادرات است، اما در ایران سه عامل یعنی وابستگی کالاهای تولیدی به واردات، مسائل سیاسی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شد از فرصت ایجاد شده در ایران برای افزایش صادرات استفاده نشود.