بایگانی‌های آرژانتین | رشد و توسعه
حضور جدی آرژانتینی‌ها در اقتصاد ایران ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

حضور جدی آرژانتینی‌ها در اقتصاد ایران

رئیس اتاق ایران در دیدار با کاردار جمهوری آرژانتین در تهران، شرایط را برای همکاری دو کشور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آب و کشت‌ فراسرزمینی مهیا دانست و بر لزوم توسعه همکاری‌ها تاکید کرد.