بایگانی‌های آجیل و خشکبار | رشد و توسعه
خشکسالی تولید آجیل و خشکبار را نصف کرد ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران:

خشکسالی تولید آجیل و خشکبار را نصف کرد

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به اینکه امسال به دلیل خشکسالی نسبت به سال گذشته افت تولید داشتیم گفت: همین امر موجب شده که در برخی اقلام با افت تولید ۵۰ تا۶۰ درصدی مواجه باشیم.