بازار بورس در هفته ای که گذشت برخلاف هفته های پیش از این روندی صعودی داشت و چراغ های سبز بورس یکی پس از دیگری روشن شدند.

به گزارش پایگاه تحلیلی رشد  و توسعه؛ بررسی آمار معاملات نشان می دهد که ارزش کل معاملات بورس در هفته ای که گذشت با ۱۲۵.۹ درصد افزایش از ۱۳۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۹۹ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

حجم کل معاملات نیز رشدی ۱۱۸.۱۹ درصدی را تجربه کرد و از ۲۰ هزار و ۵۹۶ سهم در هفته گذشته به ۴۴ هزار و ۹۳۹ میلیون سهم در هفته جاری رسید.

بازار مشتقه عقب نشینی کرد

معاملات به تفکیک بازارها نشان می دهد که فقط ارزش معاملات در بازار مشتقه نزولی بود و با ۳۸.۰۲ کاهش از ۴۷۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۹۳ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

این در حالی است که ارزش معاملات در بازار اول سهام با ۱۷۹.۸۸ درصد رشد از ۳۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۹۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

همچنین ارزش معاملات در بازار دوم سهام رشدی ۱۰۰.۵۴ درصدی را تجربه کرد و از ۵۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال به ۱۰۶ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات در بازار بدهی با افزایشی ۳۶۶.۶۴ درصدی از ۲۳۷۹ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۱ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

همچنین ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ۹۸.۲۱ درصد افزایش یافت و از ۴۲ هزار و ۵۸ میلیارد ریال به ۸۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال رسید.

شاخص بالاخره از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد گذر کرد

شاخص کل بورس در هفته جاری توانست ۶۷.۱۵۸ واحد افزایش یابد و از یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم وزن هم بیش از ۸ واحد افزایش یافت و از ۳۳۴ هزار و ۱۶۳ واحد در هفته گذشته به ۳۴۲ هزار و ۶۹۱ واحد در هفته جاری رسید.

  • منبع خبر : ایسنا