بایگانی‌های نقی پورفر | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
بازار زیرزمینی در کمین رمزارزها! 13 اسفند 1399

بازار زیرزمینی در کمین رمزارزها!

مصطفی نقی پور فر، فعال و کارشناس حوزه رمزارز، با اشاره به صدمات بسته شدن درگاه پرداختی پلتفرم‌های رمز ارز به مردم عادی، گفت: این اقدام احتمالاً بازار رمزارز را زیرزمینی می کند و منجر به مهاجرت سرمایه و احتمالا افراد نخبه‌ای می‌شود که در این بازار فعالیت می‌کردند، از طرف دیگر رمزارزها در دوره تحریم به بازرگانان کمک می‌کرد که این فضا هم از دست می رود.