بایگانی‌های نرخ ارز | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیاست‌ های دولت برای کنترل بازار ارز مسکن مقطعی است 29 شهریور 1399

سیاست‌ های دولت برای کنترل بازار ارز مسکن مقطعی است

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی، سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ ارز را مسکن مقطعی و کوتاه مدت توصیف کرد و تصریح کرد: تا مشکلات ساختاری یعنی حرکت به سمت شفافیت و تک نرخی شدن اتفاق نیفتد و حاکمیت رابطه خود را با دنیای بهبود نبخشد، قیمت ها به سمت قیمت واقعی و شفاف پیش نرود و مشکلات داخلی در نتیجه خلق پول و کاهش ارزش پول و معضلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند هم زمان شدن تورم و رکود حل شود، نمی توانیم تعادل بلندمدت و درستی در بازار ارز داشته باشیم.

افزایش مجدد نرخ ارز با مسیرهای اشتباه برای جبران کسری بودجه 29 شهریور 1399

افزایش مجدد نرخ ارز با مسیرهای اشتباه برای جبران کسری بودجه

علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است تصمیمات اخیر دولت برای کنترل نرخ ارز تا حدودی موثر خواهد بود، اما موثرتر این بود که نرخ بهره اوراق افزایش پیدا میکرد و کسری بودجه از محل اوراق تامین میشد، چراکه جبران کسری بودجه از راه تسعیر نرخ ارز یا صندوق توسعه ملی منجر به افزایش مجدد نرخ ارز خواهد شد.