بایگانی‌های ربیع زاده | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ریشه‌های تورم در ایران 07 دی 1399

ریشه‌های تورم در ایران

محمد ربیع زاده، کارشناس بانکی، ضمن تشریح ریشه‌های تورم و راهکارهای کنترل آن، گفت که انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع بانک مرکزی عدم وابستگی منابع بانک‌ها به بانک مرکزی مزیت های برخی کشورهای دیگر نسبت به ایران است که باعث می‌شود رشد نقدینگی در آنها لزوماً منجر به افزایش تورم نشود.