بایگانی‌های خودرو، صدرایی، توسعه، برجام، انحصار | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
شرایط‌ لازم برای بازگشت خودروسازان بین‌المللی 28 فروردین 1400

شرایط‌ لازم برای بازگشت خودروسازان بین‌المللی

بابک صدرایی، کارشناسی صنعت خودرو، تا زمانی که مدیریت کلان و استراتژیک در صنعت خودرو نباشد، آمدن و رفتن خودروسازان خارجی تاثیری بر وضعیت صنعت خودرو نخواهد داشت.