بایگانی‌های جوجه یک روزه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
پشت پرده گرانی جوجه یک روزه چیست؟! 14 شهریور 1400

پشت پرده گرانی جوجه یک روزه چیست؟!

محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور، مشکل بازار مرغ را نبود نظارت دانست و با بیان اینکه در حال حاضر حداقل قیمت تمام شده جوجه یک روزه 6000 تومان است، گفت: پارسال همین موقع چون تقاضا نبود با صحنه های دلخراش معدوم شدن جوجه‌ها مواجه شدیم، اما حالا به نظر می‌رسد منفعتی در میان است که عده‌ای می‌گویند جوجه ۶۰۰۰ تومانی را ۱۰ هزار تومان هم می‌خرند.