بایگانی‌های توسعه صنعتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیاه و سفید درآمدهای نفتی 03 آذر 1399

سیاه و سفید درآمدهای نفتی

حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، ضمن تشریح وجوه مثبت و منفی درآمدهای نفتی، تاکید کرد که برای جلوگیری از اشتباهات گذشته در استفاده از درآمدهای نفتی لازم است استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ ریزی جدی داشته باشیم.

الگوی توسعه صنعتی چین و درس های آن برای ایران 16 آبان 1399
در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد مطرح شد:

الگوی توسعه صنعتی چین و درس های آن برای ایران

حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، ضمن بررسی روند توسعه صنعتی چین، نقش چین در خاورمیانه را تشریح و تاکید کرد که اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد، در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور نخواهد شد.

تا زمانی که الگوی توسعه صنعتی مشخص نشود، صادرات به مواد خام و منابع انرژی وابسته میماند 20 مهر 1399

تا زمانی که الگوی توسعه صنعتی مشخص نشود، صادرات به مواد خام و منابع انرژی وابسته میماند

حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اینکه سرانه صادرات ایران یک پنجم ترکیه و عربستان و رتبه ایران به لحاظ سرانه صادرات در منطقه ۱۳ است و ۸۰ درصد صادرات نیز متکی به مواد خام و منابع انرژی است، تصریح کرد: بر اساس ماده 21 و 150 برنامه چهارم و پنج توسعه قرار بود سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تدوین شود که تا زمانی که این سند تدوین و مشخص نشود الگوی توسعه صنعتی کشور خودکفایی است یا توسعه صادرات، همچنان مواد خام فرآوری شده صادر و با پول آن واردات انجام می‌شود و تعدادی بنگاه کوچک ورشکسته هم که بر اثر دیوار تعرفه و نرخ ارز فعالیت می‌کنند وجود خواهد داشت.