بایگانی‌های تورم، توسعه، مجید صوفی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
در کوتاه مدت راه‌حلی برای مشکل تورم وجود ندارد 15 فروردین 1400

در کوتاه مدت راه‌حلی برای مشکل تورم وجود ندارد

مسعود صوفی مجید پور، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه راه حلی برای حل مشکل تورم در کوتاه مدت وجود ندارد، تصریح کرد: مجموع تیم اقتصادی دولت کاری کرده که در دوره کوتاه مدت، حداقل یک ساله چشم انداز امیدبخشی برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد و احتمالا تورم در حدود همین ۴۰ درصد باقی خواهد ماند.