بایگانی‌های بورس، انتخابات، همایون دارابی، وعده انتخابات | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیاه و سفید تشکیل صندوق مالباختگان بورس 19 خرداد 1400

سیاه و سفید تشکیل صندوق مالباختگان بورس

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است اجرای وعده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل صندوق مالباختگان بورس به سهولت و سادگی نیست و بهتر است دولت از راه دوم یعنی ایجاد رونق کلی در بازار که این کارشناس راهکارهایی نیز برای آن معرفی کرد، جلو برود تا نه تنها زیان قبلی‌ها جبران شود بلکه بازار هم رشد خوبی داشته باشد.