بایگانی‌های ایفای تعهد ارزی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تصمیمات جدید برای صادرکنندگان و واردکنندگان 09 آذر 1399

تصمیمات جدید برای صادرکنندگان و واردکنندگان

امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیمات جدیدی را در زمینه واردکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، روش‌های ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین ارزش اظهاری کالاهای وارداتی اتخاذ کرده است.