بایگانی‌های اشتغال روستایی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تقویت زیرساخت‌های اینترنتی؛ راه نجات کسب و کارها از کرونا 19 مهر 1399

تقویت زیرساخت‌های اینترنتی؛ راه نجات کسب و کارها از کرونا

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، ضمن ارائه توضیحاتی درباره ایرادات طرح یارانه دستمزد، تصریح کرد: با وجود آسیب جدی به بخش‌های خدماتی درپی شیوع ویروس کرونا فرصت خوبی برای استفاده از اینترنت ایجاد شده که دولت می‌تواند با استفاده از این فرصت معافیت های برای کسب و کارهای مجازی در نظر بگیرد، مشاغل اینترنتی را ساماندهی و مشاغل جدید ایجاد کند. در این شرایط باید این اعتماد را برای مردم ایجاد کرد تا به سمت خرید اینترنتی حرکت کنند.

طراحی ساز و کار اجرایی مناسب، راه رسیدن به اهداف سیاستگذاری 16 مهر 1399

طراحی ساز و کار اجرایی مناسب، راه رسیدن به اهداف سیاستگذاری

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی معتقد است برای اینکه طرح یارانه دستمزد و تسهیلات اشتغال روستایی به اهداف سیاستگذاران برسد باید ساز و کار اجرایی آن شفاف، دقیق و هدفمند باشد، پیمایش دقیق از اجرای طرح انجام  و فیلترهای دقیقی برای رسیدن به هدف سیاستگذار تعبیه شود.