بایگانی‌های ارز دولتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند! 23 دی 1399

ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند!

فرشاد مومنی، اقتصاددان، معنقد است شکل رانت آفرینی از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه، ۳۶۰ برابر رانتی است که از منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

۴ راهکار برای کنترل بازار ارز 23 مهر 1399

۴ راهکار برای کنترل بازار ارز

احمد جانجان، پژوهشگر اقتصادی، چهار راهکار برای کاهش انتظارات تورمی و کنترل بازار ارز ارائه داد و گفت که در قدم اول باید ارز دولتی حذف شود.