به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، در بازار مسکن گزارش های میدانی نشان می دهد، همچنان سیگنال های افزایشی و روبه جلو متاثر از گزارش های مربوط به تورم و نقدینگی در بازار دیده می شود، اما همچنان نه تقاضای فعالی در بازار هست و نه بازار کشش برای افزایش بیشتر دارد اما […]

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، در بازار مسکن گزارش های میدانی نشان می دهد، همچنان سیگنال های افزایشی و روبه جلو متاثر از گزارش های مربوط به تورم و نقدینگی در بازار دیده می شود، اما همچنان نه تقاضای فعالی در بازار هست و نه بازار کشش برای افزایش بیشتر دارد اما به دلیل شرایط تورمی، مسیر روند روبه رشد در بازار مسکن مشهود است. نکته منفی معاملات مسکن در دی (براساس گزارش های میدانی) اما پایین بودن حجم معاملات مسکن است.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز