روزها گذشته در حالی سپری شد که برخی از مقامات و وزرا خبر از عرضه اولیه های جدید دادند، با این حال سارا علیاری، مدیرروابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس اعلام کرد هفته آینده عرضه اولیه در دستور کار وجود ندارد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، سارا علیاری در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «در هفته پیش رو هیچ عرضه اولیه ای در دستور کار نیست.»