بایگانی‌های کوپن | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
یک راه حل برای پیشگیری از تورم ناشی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک 19 مهر 1399

یک راه حل برای پیشگیری از تورم ناشی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

امرالله قدیری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که در صورت تامین نشدن منابع در نظر گرفته شده برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با توجه به کسری بودجه فعلی دولت می تواند اثرات تورمی وحشتناکی داشته باشد و بهترین راه تامین هزینه این طرح قطع یارانه کسانی است که یارانه نقدی و کمک معیشتی دریافت می‌ کنند، اما مستحق دریافت آن نیستند،