نفت، پاسارگاد
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان نفت پاسارگاد و فجر جهاد 05 آبان 1399

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان نفت پاسارگاد و فجر جهاد

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت نفت پاسارگاد و شرکت فجر جهاد برگزار شد.