بایگانی‌های موبایل | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
افزایش واردات تلفن همراه 27 شهریور 1400

افزایش واردات تلفن همراه

در سال جاری واردات گوشی روند افزایشی طی کرده و تا ۸۵ درصد رشد داشته است.