بایگانی‌های مرتضی افقه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مشکل اقتصاد ایران نقدینگی نیست 15 شهریور 1400

مشکل اقتصاد ایران نقدینگی نیست

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل ما نقدینگی نیست گفت: مشکل اصلی، وجود نقدینگی ها در بخش های غیرمولد است که منجر به تورم می‌شود.