بایگانی‌های مافیا | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم کرده 20 آبان 1399

مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم کرده

بهمن آرمان، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه چرخ اقتصاد باید بچرخد تا در نهایت بورس بتواند از پویایی لازم برخوردار باشد، تصریح کرد: مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم و سهام دارها کرده که این مسئله طبیعتاً در کنترل بورس نیست و فشارهایی از بیرون وارد می‌شود.