بایگانی‌های مافیا | رشد و توسعه
مافیای اقتصادی نتیجه انتصابات غلط است ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

مافیای اقتصادی نتیجه انتصابات غلط است

مافیای اقتصادی یا افراد فرصت‌ طلب همان کسانی هستند که در نتیجه برخی انتصابات و امکانات و مجوزها شکل گرفته اند. این افراد از راه روزنه های رانت در کشور به سفره‌ های مردم رخنه کرده اند.

مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم کرده ۲۰ آبان ۱۳۹۹

مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم کرده

بهمن آرمان، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه چرخ اقتصاد باید بچرخد تا در نهایت بورس بتواند از پویایی لازم برخوردار باشد، تصریح کرد: مافیای واردات و فولاد این بار دست در جیب مردم و سهام دارها کرده که این مسئله طبیعتاً در کنترل بورس نیست و فشارهایی از بیرون وارد می‌شود.