بایگانی‌های قیمت برنج | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
افزایش قیمت برنج ایرانی تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان 13 شهریور 1400

افزایش قیمت برنج ایرانی تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان

در ادامه افزایش قیمت برنج از بیش از یکسال گذشته تاکنون، هر کیلو برنج ایرانی در ماه گذشته تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم فروش رفته است.