بایگانی‌های سیمان سفید نی ریز | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سیمان سفید نی ریز و افزایش ۴۷ درصدی سود خالص 11 مرداد 1400

سیمان سفید نی ریز و افزایش ۴۷ درصدی سود خالص

شرکت سیمان سفید نی ریز موفق شد در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد در شاخص سود خالص رشد داشته باشد.