بایگانی‌های سابیر | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
افزایش هم‌افزایی در سیتا با همکاری سابیر و سیمان ساوه 28 آبان 1399
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در بازدید از سیمان ساوه مطرح کرد:

افزایش هم‌افزایی در سیتا با همکاری سابیر و سیمان ساوه

رضا جمارانیان، مدیر عامل سیتا با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد اهداف شرکت‌های تابعه استفاده شود، گفت: همکاری مشترک سابیر و سیمان ساوه از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند در تولید سیمان ساوه تاثیر مناسبی داشته باشد.