بایگانی‌های روابط مالی طالبان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
توسعه روابط طالبان با مجوز تراکنش مالی از طرف امریکا 03 مهر 1400

توسعه روابط طالبان با مجوز تراکنش مالی از طرف امریکا

آمریکا با کاهش محدودیت‌های تحریم طالبان، دو مجوز عمومی برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان را صادر کرد. این رویه تردیدها درباره تاثیر فشار بر طالبان به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را دوچندان کرده است.