بایگانی‌های رفاه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چرا رشد بورس باعث بهبود رفاه مردم نشد؟ 16 مهر 1399

چرا رشد بورس باعث بهبود رفاه مردم نشد؟

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که در حال حاضر به غیر از حوزه تولید و بازارهای مبتنی بر تولید، سایر بازارهای مالی و غیر واقعی فعال شده و با وجود اینکه ظرفیت بورس امسال چهار برابر رشد کرده، اما اثر آن در رفاه، تولید و معیشت مشاهده نمی شود که عوامل مختلفی از جمله عملیات روانی، سیاستگذاری نامناسب، ناکارآمدی و غیره را می توان به عنوان دلیل این عدم هماهنگی عنوان کرد.