رشد بورس
بازار سرمایه به کدام سو می رود؟ 12 مهر 1399

بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: بازار سرمایه در شش ماه گذشته رشد قابل توجه و غیرمعمولی داشت که باید اصلاح می خورد، اما با توجه به اینکه اصلی ترین عامل رشد بازار سرمایه افزایش نرخ دلار بود که برای مدتی متوقف شده بود و حالا دوباره شروع شده و هنوز در بازار سرمایه اثر نگذاشته، انتظار می رود دوباره روند رو به رشد در بازار سرمایه شروع شود.