بایگانی‌های دولت | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
وضعیت امروز حاصل ضعف حکمرانی دولت است 12 آبان 1399

وضعیت امروز حاصل ضعف حکمرانی دولت است

مسعود صوفی مجید پور، اقتصاددان اظهار کرد: بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است، اما بحثی جدی تر از تحریم‌ ها مطرح است و آن ضعف حکمرانی در قالب دولت ها است، به‌ طوری که بخصوص در دوره هفت سال اخیر، دولت در اداره امور حداقل در حوزه اقتصادی واقعا ناتوان بوده است.