بایگانی‌های حسین خاجوی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تجهیز «نقدینگی» چه اثراتی بر بازارسرمایه دارد؟ 07 اردیبهشت 1400

تجهیز «نقدینگی» چه اثراتی بر بازارسرمایه دارد؟

حسین خواجویی: تجهیز نقدینگی و اصولا عامل «نقدینگی» نقش بسیار تاثیرگذاری در بازارسرمایه دارد؛ به طوریکه در سال گذشته با وجود افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی به دنبال اپیدمی کووید ۱۹، شاهد رشد زیادی در بازارسرمایه کشور بودیم.