بایگانی‌های توسعه اجتماعی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
توسعه اجتماعی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است 13 بهمن 1399

توسعه اجتماعی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند توسعه مالزی و درس‌های آن برای ایران، تاکید کرد که توسعه اقتصادی با شروع توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شروع می شود.