بایگانی‌های توسعه، تحریم، برنامه توسعه، توسعه صنعتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چرا برنامه‌های توسعه در ایران موفق نمی‌شود؟ 12 اردیبهشت 1400

چرا برنامه‌های توسعه در ایران موفق نمی‌شود؟

حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است در ابتدا نبود یک تعریف روشن از توسعه و بعد فقدان رویکرد سیستمی، جامع و کل نگر که بتواند مفاهیم را اجرایی کند و همچنین تمرکزگرایی که بخش‌های مختلف کشور و طبقات مختلف اجتماعی و نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را مشارکت نداده، معضلات اساسی است که طی برنامه مختلف توسعه با آن مواجه بودیم.