توسعه، ارزش پول ملی، دلار، نفت
چگونه ارزش پول ملی سقوط کرد؟ 18 اردیبهشت 1400

چگونه ارزش پول ملی سقوط کرد؟

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی، کاهش تولید ملی، تک محصولی بودن اقتصاد ایران، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و همچنین بانک‌های تجاری را از جمله دلایل کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت که برای تقویت ارزش ریال، ایران ناگزیر به ارتقاء و افزایش تولید است که برای تحقق آن باید از نهاده های داخلی استفاده بهینه کند و تعاملات خارجی پایدار داشته باشد.