بایگانی‌های توسعه، آزادسازی صنایع، خودرو، فولاد، علی سعدوندی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
صنایع موثر را آزاد کنید 14 اردیبهشت 1400
راهکارهای حمایت از بازار سرمایه

صنایع موثر را آزاد کنید

علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است در شرایط فعلی برای حمایت از بازار سرمایه باید صنایع موثر آزاد شوند و با آزادسازی این صنایع از قید و بندها و مانع زدایی سودآوری به صنایع برگردد، اما در میان فعالان و مدیران بازار سرمایه این برداشت وجود دارد که با پول باشی می توان بازار را کنترل کرد.