بایگانی‌های بیمه روستایی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
پوشش بیمه اجتماعی حدود ۱.۵ میلیون روستایی فاقد بیمه 15 مهر 1399

پوشش بیمه اجتماعی حدود ۱.۵ میلیون روستایی فاقد بیمه

کارت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور به اولین بیمه شدگان طرح پوشش بیمه‌ای یک میلیون و ۴۴۰ هزار روستایی و عشایر شامل قالیبافان، شاغلین صنایع دستی ، مددجویان بهزیستی،کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار روستایی اعطا شد.