بایگانی‌های بهنام ملکی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
26 خرداد 1400

برخی چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران

بهنام ملکی، اقتصاددان و رییس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد، برخی چالش‌ها و همچنین مسائلی که باید در اولویت دولت بعدی قرار گیرد را تشریح کرد.