بایگانی‌های بازارگردانی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
سهام عرضه شده توسط دولت در بازار؛ بازارگردانی می‌شوند 09 شهریور 1400
مأموریت جدید صندوق توسعه بازار

سهام عرضه شده توسط دولت در بازار؛ بازارگردانی می‌شوند

همزمان با نخستین حضور وزیر جدید اقتصاد در جلسه شورای عالی بورس، مصوب شد تا از این پس، سهامی که توسط دولت در بورس عرضه می شود توسط صندوق توسعه بازار بازارگردانی شود.