بایگانی‌های اقتصاد خدماتی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم برای هضم این حجم نقدینگی را ندارد 23 مهر 1399

اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم برای هضم این حجم نقدینگی را ندارد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، معتقد است بزرگترین مشکل کشور برای حل مسئله نقدینگی اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است، چراکه اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم را برای هضم این حجم نقدینگی در کشور را ندارد.