بایگانی‌های آپارتمان‌ | رشد و توسعه
ارزان‌ترین آپارتمان‌ها را کجا می‌توان خرید؟ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

ارزان‌ترین آپارتمان‌ها را کجا می‌توان خرید؟

با صعود بی وقفه قیمت مسکن حالا برخلاف چند ماه گذشته خانه هایی که حدود قیمت ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشند در بازار مسکن کرج کمیاب تر شده اند.