بایگانی‌های آتشفشان | رشد و توسعه
فوران عظیم آتشفشان تونگا از نگاه ناسا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

فوران عظیم آتشفشان تونگا از نگاه ناسا

دانشمندان ناسا می‌گویند طی فوران آتشفشان "تونگا" بیشترین توده خاکستری که تا به حال ماهواره‌ها به ثبت رسانده‌اند به بیرون پرتاب شده است.