بایگانی‌های کالابرگ الکترونیک | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
بهترین راه تامین منابع کالابرگ الکترونیک 06 آذر 1399

بهترین راه تامین منابع کالابرگ الکترونیک

عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که در شرایط کنونی دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منایع مازاد آزاد شده از آن را به طرح یارانه کالاهای اساسی که در قالب کالابرگ اجرا خواهد شد، تخصیص دهد.