بایگانی‌های وزارت نیرو | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
مهمترین وعده‌های وزیر نیرو 16 شهریور 1400

مهمترین وعده‌های وزیر نیرو

وزیر نیروی دولت سیزدهم پیش از دریافت رای اعتماد وعده هایی را به عنوان برنامه های اجرایی خود در چهار سال پیش رو مطرح کرد و اکنون بعد از سکانداری در وزارت نیرو قرار است به این وعده ها جامه عمل پوشانده شود.