بایگانی‌های موانع توسعه پایدار | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
22 اردیبهشت 1400

روم تخصصی «موانع توسعه پایدار در ایران» برگزار می‌شود

حسین ساسانی، تحلیلگر و نظریه‌پرداز توسعه پایدار روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۲۱:۰۰ به بررسی «موانع توسعه پایدار در ایران» می‌پردازد.