موانع توسعه پایدار
روم تخصصی «موانع توسعه پایدار در ایران» برگزار می‌شود 22 اردیبهشت 1400

روم تخصصی «موانع توسعه پایدار در ایران» برگزار می‌شود

حسین ساسانی، تحلیلگر و نظریه‌پرداز توسعه پایدار روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۲۱:۰۰ به بررسی «موانع توسعه پایدار در ایران» می‌پردازد.