بایگانی‌های مصرف بنزین | رشد و توسعه
مصرف ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در روز ۱۲ فروردین ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

مصرف ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در روز ۱۲ فروردین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع بیش از ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در روز ۱۲ فروردین خبر داد.